Der igangsættes flere initiativer i forhold til den strategiske indsats omkring praksisfaglighed.
Det er frivilligt for skolerne at deltage i initiativerne, men vi har prioriteret at understøtte deltagelse på tre områder:
  • Intro til EUD: 2 lærere fra hver overbygningsskole i 5 timer (2 x 5 timer) – januar 2020
  • Virksomhedssafari: 2 lærere fra hver overbygningsskole i 7 timer (2 x 7 timer)
  • Netværk for udskolingslærere, SOSU- og EUD-undervisere. Mødes 2 gange årligt for at inspirere hinanden og udvikle undervisningsforløb sammen.
    Tre lærere pr. overbygningsskole, 2 gange á 3 timer (3 x 6 timer)

Tilmelding ​under Tilmelding til korte kurser og temadage, Praksisfaglighed og praktisk-musiske fag