Kurset er samlet set på 27 timer, med forskellige temaer. Temaerne tager afsæt i bekendtgørelsen for PLC og det projektarbejde, der er foregået i skoleåret 2018/19.

Vi anbefaler, at skolerne prioriterer deltagelse i Kursus 1: ’Organisering og ledelse af PLC og ledelse af PLC’s ressourcepersoner’. Øvrige kursusgange er valgfrie og ’efter behov’.

Der ydes vikarrefusion for op til 2 medarbejdere fra overbygningsskolerne, men max. 27 timer pr. person (2 x 27 timer), samt 1 medarbejder fra 0.-6. klasseskolerne (1 x 27 timer).

Her er de 6 kurser, der tilbydes til skolernes PLC-medarbejdere og ledelse i skoleåret 2019/20:

Se eventuelt vejledning i tilmelding

Indholdet i de 6 kurser er planlagt på baggrund af de behov, som gennemgangen af skolernes forudsætningsanalyser viste.
Det fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser (følg ovenstående links), hvornår kurserne afholdes samt, hvem de er henvendt til. Vær opmærksom på, at nogle kurser strækker sig over 2 kursusgange. Alle kurser udbydes i efteråret 2019 og igen i foråret 2020. Hvis der i analysen af de sidste forudsætningsanalyser viser sig behov ud over de nuværende kursustilbud, vil disse blive udbudt foråret 2020.

Kurserne er opbygget således, at et kursus berører flere af temaerne fra forudsætningsanalysen, som illustreret ved nedenstående:

Tema 1: Kursus 3 og 5
Tema 2: Kursus 3, 4, 5, 6
Tema 3 + 5: Kursus 1,2 og 6
Tema 4: kursus 1, 2, 5 og 6
Tema 6: kursus 1 og 6
Hvis der er spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Mette Bak Bjerregaard, mbbj@silkeborg.dk