PK PLF: Styrkelse af professionel kapital gennem professionelle læringsfællesskaber – en udvidet indsats

Der vil i lighed med skoleåret 2018/19 være aktiviteter på skolesporet i PK PLF-indsatsen, se under Strategiske indsatser.

Hver skole har et formøde, en workshop og en sparring pr. halvår i skoleåret 2019/20.

For de skoler, der endnu ikke har uddannet ressourcepersoner, er der holdstart i september 2019. Skulle der være skoler, der ønsker flere ressourcepersoner uddannet, vil dette også være en mulighed i et begrænset omfang.

Spor 1: Ledelsessporet

3 x seminardage + ledelseskonference i Grenå i november 2019

Spor 2: Skolesporet

2 x formøde (2 x 2 timer for ledelse og ressourcepersoner),
2 x workshop (2 x 3 timer for ledelse og medarbejdere),
2 x sparring (2 x 2 timer for ledelse og ressourcepersoner) med jeres VIA-konsulent (skolerne laver selv aftaler med konsulenterne)

Spor 3: Ressourcesporet

2 x netværksmøder for ressourcepersoner (2 x 3 timer) (der forventes ikke deltagelse af de ressourcepersoner der er under uddannelse)
Uddannelsesforløb for de skoler, der skal have uddannet ressourcepersoner (30 timer til uddannelse + tid til forberedelse og prøvehandlinger i praksis). Ledelsen deltager i 1. undervisningsgang samt fremlæggelsesdagen.

Spor 4: Evalueringssporet

1 x workshop (6 timer) (ledelse)

Eventuelt gennemgøres et ”afslutningsevent” i juni 2020 (ledelse og medarbejdere) – I hører mere i løbet af foråret.