Ifølge Ledelsesgrundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune ønsker Silkeborg Kommune, at den samlede skoleledelse er baseret på professionel ledelse af professionelle medarbejdere. Som følge deraf prioriteres uddannelse af ledere højt.

Skolelederens overordnede fokus er strategisk ledelse, skoleudvikling og visionsarbejde, og de pædagogiske lederes fokus er personaleledelse tæt på de processer, som kan understøtte og udfordre medarbejderne i forhold til at støtte børns læring og trivsel.  

Skolelederne vil i løbet af foråret 2019, efter LU-samtale med områdelederne, indgå individuelle aftaler om deres efter-/videreuddannelsesforløb. Derfor vil det ikke fremgå af skemaet (se Praktiske oplysninger og økonomi vedr. skoleåret 2019/20), om skoles leder har fået bevilget efter-/videreuddannelsesforløb.

Den centrale konto betaler for ledelsesuddannelserne. Refusion af faktura foregår på samme måde som øvrige moduler. Der tildeles ikke vikardækning til ledere, der går på uddannelse eller master med ECTS-point.