Silkeborg Kommune giver hvert år de enkelte driftsafdelinger mulighed for at indstille et antal medarbejdere til særlige lederafklaringsforløb. Skoleafdelingen har også i 2019 mulighed for at indstille et antal medarbejdere til forløbet.

Hvis en skoleleder ønsker at indstille en lærer eller pædagog til det kommunale lederafklaringsforløb, er det meldt ind i den indledende fase af planlægningen og aftalt med områdelederen.