Samlet set er der over de senere år sket et markant løft af medarbejdernes efter-/videreuddannelse i undervisningsfag i bestræbelsen på at leve op til 95 %-målsætningen. Vi er dog ikke helt i mål endnu, vi har stadigvæk et efterslæb i nogle af fagene.

Det drejer sig særlig om:

Samfundsfag, natur/teknologi, madkundskab, kristendom, historie, geografi, engelsk, biologi og billedkunst.
Af de to bilag nederst fremgår, hvordan Silkeborg Kommune placerer sig i forhold til landsgennemsnittet.

Alle skolernes medarbejdere fået deres ønsker opfyldt, hvis det har været en del af den strategiske målsætning. Undervisningen vil foregå på VIA’s forskellige lokaliteter. Det fremgår pt ikke af VIA’s hjemmeside, hvor undervisningen foregår og på hvilke dage. VIA forventer, at der bliver oprettet hold i alle ”de små fag”.

Praktiske oplysninger

Den enkelte skole/medarbejder er selv ansvarlig for at tilmelde sig til VIA på deres hjemmeside. Tilmeldingsfristen for KiU-fag er udgangen af uge 8 - den 23. februar 2019.

Tilmeldingsfristen til diverse vejledningsmoduler og ledelsesmoduler for efteråret 2019 ligger i perioden fra 1. maj til 1. juni. Skolen er selv ansvarlig for at undersøge tilmeldingsfristen for i enkelte moduler.