Alle skoler har nu fået en hjertestarter. Børne- og Ungeudvalget har bevilget en særskilt pulje til førstehjælpskurser til medarbejdere og overbygningselever. Skolerne kan beslutte, om man ønsker at benytte sig Cardiocares tilbud om kurser, se nedenfor (tidligere udsendt via nyhedsbrevet for uge 46/2018) eller Brand- og Redning.

Den centrale pulje betaler kursusafgiften, men der er ingen vikarrefusion.

Cardiocare: