Læs en meget uddybende beskrivelse af uddannelsen på Videncenter for designtænkning og digital fabrikations hjemmeside

Vikarrefusionen for skoleåret 2019-20 er 83.500 kr. pr. pioner. Derudover gives der 2 timer som bidrag til pionerens opgaveløsning som ressourceperson på egen skole i skoleåret 2020/21, i alt 23.360 kr. pr. pioner.

Skolerne har fået besked om, hvem der er tilmeldt uddannelsen.