I skoleåret 2018/19 fik 5 skoler mulighed for at få medarbejdere uddannet i diamantforløbet for indskolingen, hvor man lærte at arbejde med vredes-forståelser og håndtering af vrede.

Skoleafdelingen udbyder i efteråret 2019 en minidiamant- og mellemdiamant uddannelsesdag og en mindsetdag. Læs mere på diamantforlobet.dk. Den centrale pulje betaler kursusafgiften, men der er ingen vikarrefusion.

Tilmelding ​under Korte kurser og temadage, Læring og pædagogik