Kompetenceplan for skoleåret 2019/20

De centrale midler til efter-/videreuddannelse for skoleåret 2019/20 er fordelt ud fra Skoleafdelingens strategiske målsætning. Der har været mange ansøgere, men det har også i år været muligt at opfylde langt hovedparten af ønskerne fra de enkelte skoler på grund af ubrugte midler fra omstillingspuljen, de statslige midler og egne midler.

  • En lang række lærere har efter afklaringssamtaler fået tildelt 1 eller 2 KiU-moduler, og mange har fået diplommoduler i læsning og matematik.
  • Flere skoleledere er i gang med master eller andre længerevarende lederuddannelse, og et stort antal pædagogiske ledere er godt i gang med at tage diplommoduler i ledelse.
  • Ud over prioritering af midler til KiU, vejlederuddannelser og ledelsesmoduler, vil Skoleafdelingen jf. vores strategiske målsætning understøtte sikkerhedskurser.
  • Der afvikles desuden gratis korte kursusforløb og temadage for lærere og pædagoger indenfor inklusion (diamantforløb), natur-teknologi, dansk som andetsprog i SFO samt førstehjælpskurser for medarbejdere og elever.
  • Vi har en særlig opmærksomhed på at understøtte PLC, kurser i praksisfaglighed målrettet udskolingslærere, FabLab samt læsning og inklusion, og derfor ydes der vikarrefusion i et vist omfang til disse indsatser.

Yderligere oplysninger

Strategisk målsætning for skoleområdets kompetenceudvikling

Praktiske oplysninger og økonomi for skoleåret 2019/20