Pædagog som ressourceperson i SFOens arbejde med sprog i hverdagen

Start i efterår 2018

Indhold
Ifølge Udviklingsplan for sprog 0-12 år skal hver af kommunens SFOer have mindst én pædagog med efteruddannelse i praksisnær sprogstimulering.
Deltagerne præsenteres for og arbejder med den nyeste viden om sprogpædagogik i praksis, med henblik på at kunne sprede god praksis til kollegaer. Der bliver bl.a. sat fokus på:
- SFOens særlige muligheder og rammer for sprogudvikling
- Hvilke aktiviteter og tilgange der har potentiale til at være særligt sprogudviklende
- Børns typiske sprogudvikling og børn med særlige behov
- Hvad gælder særligt for børn med flere sprog?
- Inddragelse af forældre i arbejdet med børnenes sprog
- Rollen som ressourceperson for kollegaer

Link til Udviklingsplan for sporg 0-12 år

Udbyder
Forskellige undervisere pba. kompetencer

Målgruppe
Pædagoger i SFO, der får en rolle som ressourceperson ift. sprog
Hver skole sender mindst én deltager og kan med fordel sende to

Omfang
52 timer (strækker sig over to skoleår med de fleste timer i 2018/19)

Afvikling
Undervisning i blokke á fire timer lagt på formiddage, suppleret med vejledning i mindre grupper

Økonomi
Deltagelse i kurset er gratis for skolerne, timerne finansieres af skolerne selv

Tilmelding
Tilmelding skal ske til PPR@silkeborg.dk og med CC til læsekonsulent lenelerche.jorgensen@silkeborg.dk, senest mandag den 28. maj 2018.