Indhold
Deltagerne får grundlæggende viden om det at undervise tosprogede elever samt om en sproglig tilgang til undervisningen (Det obligatoriske tværgående tema i Fælles Mål ’sproglig udvikling’). Dele af undervisningen er fælles for hele skolen, og dele er målrettet deltagernes fagundervisning, delt i humanistiske og naturvidenskabelige fag. På baggrund af den nye viden laves afprøvning i praksis, og der følges op med sparring skolevis. Deltagerne vil kunne anvende den viden de opnår i forhold til alle skolens elever, også elever med dansk som modersmål.

Udbyder
VIA
Videncenter for Integration

Målgruppe
Alle lærere på skoler med modtagelsesklasser og/eller en vis andel af tosprogede elever. Tilbydes skoler som ifølge ’Styrkelse af fagligheden for tosprogede børn i Silkeborg Kommune’ skal have uddannet deres lærere. I skoleåret 2018/19 Langsøskolen og Trekløverskolen.

Omfang
21 timer.

Afvikling
To hele dage i uge 32, samt tre eftermiddage á tre timer på den enkelte skole i løbet af skoleåret.

Økonomi
Kursusudgiften dækkes centralt, der er ingen vikarrefusion.

Tilmelding
Tilmelding hos konsulent for tosprogede Marie Ellehuus Nielsen på mail mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk, senest fredag den 1. juni 2018.