Kompetenceløft i natur/teknologi

Kurset henvender sig til lærere i natur/teknologi, som ikke har natur/teknologifaget som undervisningsfag.

Formål
At give lærere i natur/teknologi en øget indsigt i fagets mål, indhold og metoder. At udvide faglærernes værktøjskasse med redskaber til at udvikle en varieret og tidssvarende undervisning i natur/teknologi, og som lever op til kompetencerne i faget samt de tilhørende færdigheds- og vidensmål.

Indhold
Natur/teknologi er et fag i udvikling. Med en national naturvidenskabsstrategi og fokus på teknologi og engineering er der mange krav til den praktiserende natur/teknologilærer. Samtidig er motivation hos eleven helt central, hvorfor praksis og hands on vil fylde meget på kurset – dette naturligvis på et fagligt og fagdidaktisk grundlag. Kurset vil derfor give deltagerne et fagligt fundament samt fagdidaktiske redskaber, der gør den enkelte lærer i stand til at planlægge, gennemføre og udvikle en tidssvarende natur/teknologi undervisning. Et blik på sammenhængen mellem naturfagene, set i en progression, i grundskolen vil ligeledes have en plads i kursusforløbet.

I kompetenceudviklingsforløbet for naturteknologi er skolens fagteam desuden medtænkt. Dette sker via iværksættelse af interventioner af faglig og fagdidaktisk karakter og med afsæt i kompetenceområderne fra Fælles Mål. Tiltaget har som mål, at det ikke kun er de lærere, som deltager aktivt i kompetenceudviklingen, som får et fagligt løft, men at det også har en effekt på resten af skolens fagteam. Fundamentet hentes i aktionslæringens principper og skaber en professionel udvikling i fagteams.

Skitserne for forløbet svarer de videns- og færdighedsmål, som er angivet i modulbeskrivelserne for KiU, Natur/teknologi.

Udbyder
Viborg Kommune i samarbejde med Silkeborg Kommune.
Ulla Hjøllund Linderoth varetager kompetenceløftforløbet i samarbejde med relevante oplægsholdere og med inddragelse af eksterne læringsmiljøer.

Målgruppe
Lærere i indskoling og på mellemtrin, og som underviser i natur/teknologi.

Tid og sted
Kompetenceudviklingsforløbet er fordelt over 10 kursusgange i løbet af skoleåret 2018/19.
Kursusdagene ligger på fredage kl. 9-15.30.
Datoerne er som følger: 7. sep., 5. okt., 9. nov., 30. nov., 14. dec., 1. feb., 22. feb., 22. mar., 12. apr., 10. maj

Efterårets kursusgange laves i samarbejde med Viborg Kommune, hvorfor nogle af kursusgangene afholdes på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.
Forårets kursusgange afholdes for hovedpartens vedkommende på Naturfagscentret ved AQUA Akvarium og Dyrepark: Pædagogisk Udviklingssektion, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg.

Økonomi
Deltagelse er gratis for skolerne. Der er forplejning på kursusgangene.

Vikardækning
Der er vikardækning på kursusdagene, svarende til 8 timer pr. gang, i alt 10 gange

Tilmelding
Tilmelding sker hos Inge Helboe Kruhøffer på mail: ingehelboe.kruhoffer@silkeborg.dk eller telefon 2148 5634 senest 15.8.2018