Engineering i skolen

En Kompetenceudviklingsmodel for lærer i overbygningen

Formål
At få de deltagende lærer til at benytte engineering og de udviklede model i deres daglige undervisning. At få de deltagende lærer til at udbrede kendskabet til engineering på hele skolen, så det bliver en del af skolens praksis nærer undervisning.

Indhold
Formålet med kurset er introduktion til engineering. Lærerne afprøver engineering undervisningsaktiviteter. Desuden introduceres de til læremidler, planlægningsmodeller, rubrics, elevarbejdsmodeller, metodekort og aktionslæring i forhold til afprøvning i egen praksis. Lærere fra samme skole arbejder sammen, så de samtidig styrker intentionerne for kollegial sparring hjemme på skolen.

Lærere afprøver engineeringaktiviteter i samarbejde med kollega, formålet er samlet evaluering af afprøvning i egen og/eller kollegas praksis og udarbejdelse af årsplan for implementering af engineering i næste skoleår. refleksioner over afprøvning i egen og/eller kollegas praksis.

Udbyder
VIA i samarbejde med Skoleafdelingen.

Målgruppe
Lærer i overbygningen der underviser i naturfag. (2 lærer pr. skole)

Tid og sted
Kurset afholdes i Silkeborg, der vil være 2 sammenhængende dage før jul, efterfulgt af 2 enkle dage over i 2019. Forløbet strækker sig over 12/15 uger. Datoerne for kursusdagene er endnu ikke fastlagte.

Økonomi
Deltagelse er gratis for skolerne. Der vil være forplejning til deltagerne.

Vikardækning
Der ydes vikardækning på de 4 kursusdage.

Tilmelding
Tilmelding sendes til naturfagskonsulent Søren Lumbye på mail slj@silkeborg.dk senest 1. august 2018