Diamant kursusdag

Diamantprogrammet - De vrede, vilde og voldsomme børn. En mindsetdag samt en træningsdag til håndtering af svære følelser og reaktioner

Formål
De vrede, vilde og voldsomme børn udfordrer os, når vi møder dem. Formålet med diamant-programmet er, at vi bedre forstår og lærer, hvordan vi kan arbejde forebyggende og kan håndtere de børn, der udfordrer os med deres svære følelser og reaktioner.

Mindsetdagen – dag 1
Mindsetdagen er tænkt som et løft til alle kommunens skoler. Hver skole kan få lov til at få to deltagere med, som brænder for at få større kendskab til, hvordan man kan arbejde med de svære følelser, som f.eks. vrede. Deltagerne forpligtiger sig til efterfølgende at holde et oplæg for kollegaer på egen skole.

Kursisterne vil blive introduceret for den teoretiske og forståelsesmæssige ramme, elemen-ter og konkrete øvelser fra bogen ”Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven”, samt fra vores indskolingsprogram ”Minidiamanten – et undervisningsforløb i vredeshåndtering og fællesskab” og vores mellemtrinsprogram ”Mellemdiamanten – et undervisningsforløb i vre-deshåndtering, følelser og fællesskab”

Den svære børnesamtale, vil ligeledes indgå som et element i kursusdagen.

Dagen vil foregå som en vekselvirkning mellem små oplæg, konkrete øvelser, greb og me-toder samt fælles refleksion og drøftelse.

Træningsdagen – dag 2
Træningsdagen - fem skoler kan yderligere vælge at de to personer der har været med på førstedagen, også fortsætter med en ekstra træningsdag og bliver fuldt certificeret minidiamant udøvere. Dette giver muligheden for at få adgang til alt materialet, og dermed kunne gennem-føre træningsprogrammet når som helst. De skoler og det personale der melder sig og udtages hertil, indgår som projektskoler. Det betyder at skolerne over en periode på 1,5 år (altså se-nest dec. 2019) skal forpligtige sig på at køre min. tre diamantforløb i indskolingen ved at gen-nemføre 3x8 dage á 1,5 times træning med børnene. Der vil være supervisionsadgang ved to medarbejdere på PPR, der vil supporte personalet efter behov. 

Det er derfor vigtigt at udtage personale der brænder for at få en større indsigt på området, og som ønsker at arbejde med at implementere det på skolen. Fra ledelsens side er det vigtigt at prioritere, at de to medarbejdere får tid og mulighed for at kunne gennemføre projektet på skolen.

Læs mere om begge dage via linket Bilag til mindsetdagen og træningsdagen

Målgruppe
Fokus er på indskolingen - de 5-9 årige børn. Mindsetdagen (Dag1) og træningsdagen (Dag2) henvender sig til lærere, pædagoger eller AKT, der primært har med indskolingsbørn at gøre.
De 10 medarbejdere der deltager på træningsdagen skal også deltage i Mindsetdagen (dag 1)

Tid og sted
Dag 1: Den 5. september 2018 kl. 9.00 – 16.00: 58 deltagere – Teori og Mindset. Medborgerhu-set sal C, Bindslevsplads 1, 8600/Silkeborg
Dag 2: Den 6. september 2018 kl. 9.00 – 16.00: 10 deltagere - Minidiamanten (10 deltagere fra indskolingen, der også var med på teori og Mindsetdagen forinden). Rådhuset, Søvej 1, 8600/Silkeborg, lokale C127B.

Økonomi
De samlede udgifter for lokaler, forplejning, program og materialer dækkes af Skoleafdelingen.

Vikardækning
Det påhviler den enkelte skole at vikardække deltagende personale.

Udbyder
Dette arrangement er realiseret som et samarbejde mellem Skoleafdelingen samt Rødovre Kommune. Undervisere på begge dage: Maria Dressler, autoriseret psykolog og ekstern lektor ved Københavns Universitet og Camilla Obel, har igennem mange år arbejdet som skoleleder.

Tilmelding til hele træningforløbet
Tilmelding til hele træningsforløbet sker til Babak M. Mataee på mail babak.mataee@silkeborg.dk, senest den 1.6. 2018.
Umiddelbart herefter vil vi give tilbagemelding til de skoler, der har til-kendegivet ønsket om at indgå som projektskole. De to medarbejdere pr. skole er garanteret en plads på teori- og mindsetdagen.

Tilmelding til mindsetdagen
Tilmeldingen til mindsetdagen foregår via korte kurser på Fællesnettet. Der er plads til 2 medarbejdere fra hver skole.