Understøttelse af nyankomne tosprogede elevers sociale og emotionelle udvikling

Indhold
Mange nyankomne elever har haft svære betingelser for deres sociale udvikling, bl.a. pga. krig og som følge deraf ingen eller meget begrænsede muligheder for almindelig leg og samvær med andre børn. Dette giver for nogen elever særlige udfordringer omkring deres adfærd og læring. Kurset giver konkrete redskaber til, hvordan der kan arbejdes pædagogisk med disse elever i hverdagen.

Udbyder
Psykolog Jesper Birck, som har stor erfaring med at arbejde pædagogisk med børn, der har vanskelige opvækstbetingelser (udviklingstraumer og traumer).

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder med nyankomne tosprogede elever i modtagelsesklasser
Kursets indhold er i god tråd med den viden, lærere og pædagoger fra kommunens modtagelsesklasser har fået på kursus i ’Frydlege’ i efteråret 2017. Kendskab til Frydlege er dog ikke en betingelse for deltagelse.

Omfang

4 timer fordelt på to formiddage for pædagoger og to eftermiddage for lærere i foråret 2018, identisk indhold for de to faggrupper.

Afvikling
For pædagoger: Onsdag d. 25.04. og onsdag d. 09.05 kl. 9-11.
For lærere: Onsdag d. 25.04. og onsdag d. 09.05 kl. 15-17.

Økonomi
Deltagelse er gratis.

Tilmelding
Tilmelding hos konsulent for tosprogede Marie Ellehuus Nielsen på mail mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk, senest tirsdag den 1. marts 2018.