Indhold

  • Undervisningen veksler mellem oplæg, praktisk planlægningsarbejde af aktioner i teams samt fælles debat på holdet.
  • Vi arbejder praksisnært og lægger vægt på den lokale kontekst for herigennem at skabe relevant udvikling for dig og netværk for ressourcelærere inden for læsning.
  • Forløbet indeholder analyser og drøftelser af praksis, som tager afsæt i deltagernes observationer af hinandens undervisning. Observationer gennemføres i makkerpar/skoleteams eller medbringes som cases gennem enten videoobservation eller optagelse af fx en elevs højt læsning
  • Forløbet indeholder afprøvninger og sparring på organisatoriske læringsformer som mesterlære, sidemandsoplæring og teambaseret læring. Dette med henblik på at få ekspliciteret individuelle læservejlederkompetencer med henblik på videndeling og –spredning hos kursusdeltagere.

Målgruppe

Lærere som skal efteruddannes til ressourcelærere inden for læsning 

Tid og sted

45 timer fordelt på 15 kursusdage a 3 timer i skoleår 2017/2018 

Uddannelsessted: Silkeborg

Økonomi/vikardækning

Kursusudgiften dækkes centralt, og skolen tilføres vikarrefusion svarende til 45 timer for de lærer, der fik kurset bevilget i bevillingsrunde ”efter/videreuddannelse 2017/18”. Der er plads til flere på holdet, men skolen tilføres ikke vikarrefusion herfor.