Lokal kapacitetsopbygning

Ressourcepersoner

  • Færdiggørelse diplommoduler.
  • Faglige fyrtårne i dansk som andet sprog
  • Rejseholdsmedarbejdere
  • Ressourcelærere i læsning
  • ”X-vejledernes dag” og netværksmøder for vejledere, m.fl.