Kompetenceløft PL PLF

Kompetenceløft for pædagoger i klasseledelse samt for pædagoger og lærere i professionelle læringsfællesskaber (PL PLF)

Formål

Projektet har til formål at øge elevernes læring og trivsel gennem følgende mål:

  • At kompetenceløfte alle pædagoger i at kunne lede lærings- og trivselsmiljøer – individuelt og i samarbejde
  • At realisere det mono- og tværfaglige potentiale gennem et fælles kompetenceløft, samt systematisk arbejde i professionelle læringsfællesskaber (PLF) 

Indhold

I forbindelse med kompetenceløftet af pædagoger kommer der de to kommende skoleår til at være følgende 4 indsatser:

  1. Alle pædagoger skal på 5 dages kursus.
  2. Kommunalt PLF netværk: Alle skoler vælger 1 pædagog (fyrtårn) på skolen.
  3. Implementerings/klasseteams: 14 udvalgte skoler deltager med implementeringsteams.
  4. Ledelsesforløb for ledere.
  5. Implementering og videndeling

Læs mere om indholdet i projektbeskrivelsen, som du finder nedenfor under læs mere.

Målgruppe

Pædagoger, pædagogmedhjælpere og -assistenter med timer i skolen, lærere og ledere.

Tid og sted

Datoer lægges løbende i kalenderen

Stedet for undervisningen af pædagogerne (Indsats 1) er VIA Campus Silkeborg kl. 9-14.

Økonomi/vikardækning

Der gives midler til vikardækning

Deltagende skoler

Alle skoler deltager i Indsats 1 + 2 + 4.

14 skoler har ligeledes ønsket at deltage med implementerings/klasseteams også (Indsats 3).