KiU moduler - kompetenceløft i undervisningsfagene

KiU modulerne understøtter, at Silkeborg Kommune lever op til kravene om fuld kompetencedækning i 2020

Formål

KiU modulerne understøtter, at Silkeborg Kommune lever op til kravene i Aftalen om fuld kompetencedækning i 2020

Indhold

Indhold og mål for de enkelte moduler er forskellige, men formålet med alle moduler er, at den enkelte lærer skal opnå faglige kompetencer på linjefagsniveau i det pågældende fag. Uddannelsen afsluttes med kompetencemålsprøve.

Målgruppe:

Lærere

Udbyder:

VIA University College i Silkeborg og Aarhus

Tid og sted

Folkeskolens undervisningsfag bliver udbudt i kurser i løbet af de næste år gennem VIA. Overordnet er planen nedenstående for de efterfølgende skoleår, men udbuddet af kurser kan ændre sig i forhold til behovene på skolerne:


2017/18:

  • Kulturfagligt modul 1 og 2: 17/8, 24/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 (Viborg), 9/11 (Viborg), 23/11, 7/12, 14/12.Fælles studiedage for hele holdet: 7/9 + 2/11 – her er der reserveret et lokale både i Viborg og Silkeborg.
  • Dansk 1.-6. modul 2: 1/9, 15/9, 13/10, 17/11, 8/12, 12/1, 9/2, 16/3, 13/4, 4/5. Studiedage 29. september 2017 og 20. april 2018.
  • Tysk modul 2: 29/8-30/8, 19/9, 24/10, 14/11, 12/12, 16/1, 20/2, 13/3, 10/4
  • Håndværk og Design modul 2: 1/9, 29/9, 27/10, 3/11, 15/12, 19/1, 23/2, 9/3, 23/3, 20/4
  • Matematik 1-6 modul 2: 30/8-31/8, 27/9, 25/10, 22/11, 13/12, 24/1, 21/2, 21/3, 18/4
  • Matematik 4-10 modul 3: 7/9-8/9, 6/10, 10/11, 8/12, 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5
  • Natur/teknologi modul 2: 29/8-30/8, 26/9, 24/10, 28/11, 12/12, 23/1, 20/2, 20/3, 17/4
  • Historie modul 2: 31/8-1/9, 22/9, 27/10, 17/11, 15/12, 19/1, 23/2, 16/3, 13/4

2018/19:

  • Naturfagligt modul 1 og 2

2019/20: 

  • Afhænger af status på kompetencedækning.

Økonomi/vikardækning

Der er vikarrefusion i henhold til arbejdstidsaftalen.

Deltagende skoler

Alle