FabLab-pioner

 • Ti lærere fra skoler i Silkeborg bliver frikøbt en dag ugentligt gennem et skoleår som led i kompetenceløft og videndeling i kommunen.
 • Disse lærere vil blive tilknyttet FabLab, Silkeborg som lab-undervisere både i det centrale FabLab og i de lokale FabLab projekter.
 • De deltager i en årlig studietur.
 • De deltager i kvartalsvise netværksmøder.
 • Lærerne udvælges af skolelederen. Skolerne af skoleafdelingen.
 • Skolelederen aftaler lokale mål for deltagelse i FabLab pionerforløbet med egen lærer.

En FabLab-pioner skal

 • Være en pædagogisk, didaktisk kompetenceperson, der er motiveret for at afprøve nye digitale muligheder og som er i stand til at kombinere dette med en nytænkende vinkel på folkeskolens fag.
 • Være indstillet på at indgå i sidemandsoplæring i forhold til Lablederen.
 • Bidrage til et lokalt og tværkommunalt netværk.
 • Opbygge netværk til lærere og mellem lærere som er medlem af fablab@school.dk
 • Indhente inspiration til aktiviteter og udvikle læringsforløb, således at den enkelte FabLab-pioner udvikler mindst to nye FabLab undervisningsforløb i skoleåret 2017/18, der deles på http://fablabatschool.dk.
 • Rådgive og sparre med lærere i forhold til didaktiske overvejeler i og omkring målsætning, proces, lærer-elevrolle i undervisningen.
 • Bidrage til planlægning og afvikling af konferencer og workshops.
 • Dokumenterer undervisningen i FabLab i form af billeder og tekst efter hver undervisningsgang på FabLab@school.dk’s facebookgruppen og dermed bidrage til at udbrede erfaringer på tværs af skoler.
 • Deltage i evalueringsundersøgelser, forskningsinterviews og interventioner med personer fra Aarhus Universitet.

Hermed udbydes to muligheder for kompetenceløft inden for FabLab, didaktik og designtænkning. Har I spørgsmål til indhold, organisering eller noget helt tredje, er I altid velkomne til at kontakte mig.

Pioneruddannelsen:

Formål:

At opnå kompetencer til at inspirere børn og unge til at bruge nye digitale teknologier og give dem kompetencerne, modet og lysten til at eksperimentere sig frem til løsninger på vir­kelighedens komplekse problemer. Se vedhæftede infopjece om FabLab at school. 

Indhold:

Grundlæggende kompetencer i forhold til digital fabrikation og udvikling af undervisning som inddrager dannelse, designtænkning og nye digitale teknologier så som 3D-printere, lasercuttere, programmering mm. Deltagerne starter forløbet med at samle en 3D printer til egen skole og herefter planlægges forløbet på baggrund af pionerens og skolens fokus. 

Målgruppe:

Lærere og pædagoger

Udbyder:

Skoleafdelingen, FabLab 

Omfang/tid og sted:

Læreren bliver frikøbt 1/5 stilling fra egen skole i skoleåret 2017/2018. Uddannelsen indeholder én dag ugentligt i mesterlære i FabLab’et (Campus Bindslevs Plads), deltagelse i 5 årlige netværksmøder, studietur efterår 2017 samt konference forår 2018.

 

Praksisforløb i samarbejde med VIA

Formål:

Deltagerne får kompetencer til at udvikle og afprøve inddragelse af digital produktion og designtænkning i egne undervisningsforløb. Der opnåes viden og selvoplevede erfaringer med inddragelse af teorier, metoder og modeller i relation til undervisning i digital fabrikation og designtænkning, samt viden om undervisning, der fremmer 21. Century skils hos børn.

Indhold:

Undervisningen på kurset er struktureret således, at der vekselvirkes mellem at der opnås praksiserfaring fra egen undervisning og på kursusdage gives konkret sparing til kursisterne, samt undervises i metoder, teorier og modeller

Målgruppe:

Lærere

Udbyder:

Læreruddannelsen Silkeborg i samarbejde med FabLab Silkeborg. 

Omfang/tid og sted:

10 hele dage. Undervisningen foregår på Silkeborg Læreruddannelse Campus Silkeborg samt egen skole.

Redigeret 6. marts 2017 v/projektleder Jette Hundahl Mikkelsen