Ledelse

Dataliteracy, ledelse af læring og trivsel

Medarbejdere på skolerne


KiU-moduler 2017/18

Kompetenceløft PLF PK

Flipped learning

Indsatser inden for tosprogsområdet

Inkluderende specialpædagogik for rejseholdsmedarbejdere

Ressourcepersoner i læsning

FabLab-pionerer

Korte kurser

Bliver løbende slået op på Fællesnettet


Konsulenter


Uddannelse i henhold til individuel uddannelsesplan