Formål

Formålet med KAS-uddannelsen er at styrke elevernes læring, trivsel og inklusion, når skoleskaktimerne afvikles mere systematisk, struktureret og professionelt af uddannede, fagkompetente undervisere. Dette bakkes bl.a. op af Hatties metastudier, hvor ekspertlæreren blandt andet er karakteriseret ved dyb forståelse af fag, evne til at styre læringen mod de ønskede resultater og evnen til at arbejde med de mere holdningsmæssige sider af læring. 

Indhold

På KAS-uddannelsen får skoleskaklærerne (lærere og pædagoger) teoretisk indsigt i og praksisforståelse for skoleskaks anvendelsesmuligheder bl.a. i den understøttende undervisning. Via refleksion over egen praksis og med udvidelse af eksisterende teoriapparat opnår skoleskaklærerne kompetencer til at planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle læringsaktiviteter med skoleskak.

KAS-uddannelsen tilrettelægges som aktionslæringsforløb med undervisningsdage, en selvvalgt problemstilling, udarbejdelse af en opgave og en afsluttende dag. Ambitionen er, at skoleskaklærernes aktionslæringsforløb bidrager til at etablere et begrebsapparat og en styrket faglighed.

  • 14 UV-timer (2 dage)
  • Opgaveskrivning med selvvalgt problemstilling (7 timer)
  • Online undervisning i egen praksis (2 timer)
  • 7 timer (1 dag) med præsentation af opgaver inkl. feedback i plenum

Målgruppe

Lærere og pædagoger

Tid og sted

Undervisningsdage

  • 8. september 2016: Skoleskak - KAS, dag 1.
  • 9. september 2016: Skoleskak KAS, dag 2.
  • 13. oktober 2016: Skoleskak - KAS, dag 3.
  • Lokal vidensdag for skoleskaklærere i Silkeborg 26. september 2016 kl. 13-16.

Økonomi/vikardækning

Kurset er gratis på baggrund af midler fra AP Møller Fonden. 
Vikarrefusion svarende til 1,5 ects-point.

Se Arbejdstidsaftalen for lærere, Silkeborgaftalen (pkt. 6, Eksempler på arbejdsopgaver i tilstedeværelsestiden, sidste afsnit: Formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse)

Deltagende skoler

Langsøskolen, Ans Skole (Skolen i Nørskovlund), Thorning Skole, Gjessø Skole, Bryrup Skole, Frisholm Skole, Hvinningdalskolen (Trivselscenter Ulvedal)

Læs mere

Læs Silkeborg Kommunes pressemeddelelse om skak på skemaet af 22. maj 2015

Læs Silkeborg Kommunes pressemeddelelse "Til eksamen på 64 felter" af 16. oktober 2016