Formål

MatematikBroen er et kursusforløb for matematiklærere i udskolingen som sigter mod, at lærerne opnår viden om hvilke parametre, der medvirker til, at eleverne oplever problemer fra overgangen mellem folkeskole og 1.g. På den baggrund vælger lærerne fokus sådan, at de i undervisningen i højere grad kan imødekomme disse problemer.  

Indhold

Kurset består af 2 + 1 hele dage. Mellem de to kursusgange finder der sparring sted mellem kursisterne/mellem kursister og én fra projektgruppen, og kursisterne afprøver bl.a. materiale, de har fået med fra de første kursusdage. 

Udbyder

Silkeborg Gymnasium

Målgruppe

Matematiklærere, der underviser 8. og 9. årgang i skoleåret 2016/17. Er der ønske om at matematiklærere fra 7. årgang deltager, skal disse have mulighed for at underviser elever fra 8. eller 9. årgang på de tidspunkter af året, hvor afprøvningen af materialet indgår i kurset. 

 

Tid og sted

De tre kursusdage er den 22.+23. september 2016 + 31. januar 2017 kl. 8.30-15.30 på Silkeborg Gymnasium. 

Økonomi/vikardækning

Kurset blive betalt ved hjælp af midlet fra AP Møller Fonden. Skoleafdelingen udbetaler ikke vikarrefusion, da det ikke er formel uddannelse (ECTS-berettiget). 

Deltagende skoler

Skægkærskolen, Kjellerup Skole, Th. Langs Skole, Hvinningdalskolen, Funder Skole, Balleskolen

Læs mere

Se projektbeskrivelsen

Se mere på hjemmesiden for projektet