Lokal kapacitetsopbygning

Ressourcepersoner

 • Færdiggørelse af påbegyndte diplommoduler til:
  • Læse-, naturfag-, engelsk- og matematikvejleder
  • AKT-spor
  • KRAP
  • læringscentermedarbejdere
  • Dansk som andetsprog
 • FabLab-pionerer
 • ”X-vejledernes dag” og netværksmøder for vejledere, m.fl.