KiU moduler - kompetenceløft i undervisningsfagene

KiU modulerne understøtter, at Silkeborg Kommune lever op til kravene om fuld kompetencedækning i 2020

Formål

KiU modulerne understøtter, at Silkeborg Kommune lever op til kravene i Aftalen om fuld kompetencedækning i 2020

Indhold

Indhold og mål for de enkelte moduler er forskellige, men formålet med alle moduler er, at den enkelte lærer skal opnå faglige kompetencer på linjefagsniveau i det pågældende fag. Uddannelsen afsluttes med kompetencemålsprøve.

Målgruppe:

Lærere

Udbyder:

VIA University College i Silkeborg og Aarhus

Tid og sted

Folkeskolens undervisningsfag bliver udbudt i kurser i løbet af de næste år gennem VIA. Skoleåret 2016/17 er planlagt. Overordnet er planen nedenstående for de efterfølgende skoleår, men udbuddet af kurser kan ændre sig i forhold til behovene på skolerne:

2016/17:

 • Matematik 1-6, modul 2
 • Dansk, 1-6, modul 3
 • Natur/teknologi
 • Natur/teknologi, modul 2
 • Tysk
 • Matematik 4.-10. kl., modul 2
 • Dansk 4.-10. kl., modul 3

2017/18:

 • Kulturfagligt modul 1
 • Dansk 1.-6. modul 2
 • Idræt på udvalgte områder

2018/19:

 • Kulturfagligt modul 2
 • Naturfagligt modul 1

2019/20: 

 • Naturfagligt modul 2

Økonomi/vikardækning

Der er vikarrefusion i henhold til Arbejdstidsaftalen for lærere, Silkeborgaftalen (pkt. 6, Eksempler på arbejdsopgaver i tilstedeværelsestiden, sidste afsnit: Formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse)

 

Deltagende skoler

Alle

Læs mere

Link til VIAs hjemmeside om KiU moduler