FabLab-pioner
 • Fem lærere fra fem FabLab skoler i Silkeborg bliver frikøbt en dag ugentligt gennem et skoleår som led i kompetenceløft og videndeling i kommunen.
 • Disse lærere vil blive tilknyttet FabLab, Silkeborg som lab-undervisere både i det centrale FabLab og i de lokale FabLab projekter.
 • De deltager i en årlig studietur
 • De deltager i kvartalsvise netværksmøder
 • Lærerne udvælges af skolelederen. Skolerne af skoleafdelingen.
 • Skolelederen aftaler lokale mål for deltagelse i FabLab pionerforløbet med egen lærer.

En FabLab-pioner skal

 • Være en pædagogisk, didaktisk kompetenceperson, der er motiveret for at afprøve nye digitale muligheder og som er i stand til at kombinere dette med en nytænkende vinkel på folkeskolens fag.
 • Være indstillet på at indgå i sidemandsoplæring i forhold til Lablederen.
 • Bidrage til et lokalt og tværkommunalt netværk.
 • Opbygge netværk til lærere og mellem lærere som er medlem af fablab@school.dk
 • Indhente inspiration til aktiviteter og udvikle læringsforløb, således at den enkelte FabLab-pioner udvikler mindst to nye FabLab undervisningsforløb i skoleåret 2015/16, der deles på http://fablabatschool.dk.
 • Rådgive og sparre med lærere i forhold til didaktiske overvejeler i og omkring målsætning, proces, lærer-elevrolle i undervisningen.
 • Bidrage til planlægning og afvikling af konferencer og workshops.
 • Dokumenterer undervisningen i FabLab i form af billeder og tekst efter hver undervisningsgang på FabLab@school.dk’s facebookgruppen og dermed bidrage til at udbrede erfaringer på tværs af skoler.
 • Deltage i evalueringsundersøgelser, forskningsinterviews og interventioner med personer fra Aarhus Universitet.