Ledelse

Ledelseskurser

Medarbejdere på skolerne

KiU- kurser

Kompetenceløft PL PLF

Krop og Kompetencer

MatematikBroen

Skoleskak

FabLab-pionerer

Flipped learning

Lokal kapacitetsopbygning - ressourcepersoner

 

Konsulenter

Uddannelse i henhold til individuel uddannelsesplan 

Årlig status som grundlag for kompetenceudbud