Kompetenceplan for skoleåret 2015/16

Kompetenceløft påbegyndt i 2015 har hovedfokus i 5 spor: Ledelsesgrundlag, Lærings- og udviklingsmål, Undervisningsfag, Inklusion og Fælles Forenklede Mål

Ledere

 • Program for skoleledelsens fælles kompetenceudvikling, ledelse af videns- og datainformeret udvikling af skolens læringsmiljøer.
 • Ledernetværk som læringsnetværk faciliteret af konsulenter fra Skoleafdelingen.
 • Emnemøder.
 • Ledelsesuddannelser herunder diplommoduler.

Medarbejdere

Kompetenceløft i undervisningsfagene i skoleåret 2015/16

I skoleåret 2015/16 efteruddannes i alt 90 lærere indenfor

 • Dansk med aldersspecialisering 1.-6. og 4.-10. klassetrin
 • Matematik med aldersspecialisering 1.-6. og 4.-10. klassetrin
 • Engelsk
 • Natur/teknologi
 • Håndværk/design

Kompetenceløftets design: Uddannelsesforløbet afvikles i et samarbejde med VIA University College under titlen ”Praksisnær uddannelse i undervisningsfag”.

Kompetenceudvikling afledt af ansøgninger til A.P. Møller Fonden

Overgangsproblematikker mellem grundskole og gymnasie i matematik, ”Matematikbroen

Lokal kapacitetsopbygning

Ressourcepersoner

 • Diplommoduler til:
  • Læse-, naturfag-, engelsk- og matematikvejleder
  • AKT-spor
  • KRAP
  • Coaching
  • læringscentermedarbejdere
  • Dansk som andetsprog
 • FabLab-pionerer

Professionelle læringsfællesskaber

 • Temaforløb om lokal kapacitetsopbygning 2015/16 med Undervisningsministeriets læringskonsulenter.

Fremadrettet planlægges eftervidereuddannelse inden for andre områder end undervisningsfagene som beskrevet i ”Notat om Kursus og efter-/videreuddannelse”.

Konsulenter

 • Mastermoduler, konferencer og Proceskonsulentkurser/-uddannelse