Kompetenceplan for skoleåret 2014/15

Kompetenceløft påbegyndt i 2014 har hovedfokus i 6 spor: Ledelsesgrundlag, Lærings- og udviklingsmål, Undervisningsfag, Inklusion og Vejledere/ressourcepersoner

Ledere

 • Ledelseskonference den 8. august 2014: Læringscentreret skoleledelse og ledernetværk.
 • Den 26. august 2014: Ledelse af fagteams
 • Den 27.-28. oktober 2014: Ledelseskonferencen:
  • Evidensinformeret ledelse v/Klaus Majgaard
  • Fælles mål v/Andreas Rasch-Christensen
  • Dimensioner og lederkapaciteter i elevcentreret skoleledelse - Vivian Robinsons forskning v/Marianne Trane
  • Feedback i praksis - processamtaler med medarbejdere v/Preben Stadsgård
 • Den 29. oktober 2014: Dialogforum for skoleområdet
  • Om Lærings- og udviklingsmål, præsentation for både Børne- og Ungeudvalget, skolebestyrelsesformænd og skoleledere
 • Den 19.-20. februar 2015: Lederkonference 0-18 år, ”Inkluderende læringsmiljøer”
 • Den 1. juni 2015 ”Tillidsbaseret ledelse” konference med Vivianne Robinson (28 ledere).
 • Ledernetværk som læringsnetværk faciliteret af konsulenter fra Skoleafdelingen.
 • Temamøder
 • Temadag for 50 nyere ledere i skolen om ledelsens forvaltningsmæssige forpligtelser
 • Ledelsesuddannelser herunder diplommoduler.
 • Uddannelsesprogrammer:
  • Et udsnit af skolevæsenets ledere arbejder med ”Ledelse i et internationalt perspektiv”, SPrED uddannelsesprogram, se senere. Udover arbejdet i SPRED gennemføres en studietur til Ontario, Canada, i skoleåret 2014/15.

Medarbejdere

Kompetenceløft i undervisningsfagene

I skoleåret 2014/15 efteruddannes i alt 56 lærere

 • 17 lærere indenfor Dansk med aldersspecialisering 4.-10. klassetrin
 • 17 lærere indenfor Engelsk
 • 25 lærere indenfor Matematik med aldersspecialisering 1.-6. klassetrin.

Kurser

I ”Gode læringsmål” og FFM i fagene, matematik, dansk, engelsk og Naturfag (400 lærere).

Ressourcepersoner

 • Diplommoduler til:
  • Læsevejleder
  • Matematikvejleder
  • AKT-spor
  • KRAP
  • Coaching
  • Diplom, rytmisk musik
  • Skolebibliotek
  • Mediepædagogik
 • FabLab-pionerer

Fremadrettet planlægges eftervidereuddannelse inden for andre områder end undervisningsfagene som beskrevet i ”Notat om Kursus og efter-/videreuddannelse”.

Konsulenter

 • Aktionslæringskonference den 6. november 2014
 • Proceskonsulentkurser/-uddannelse