Praktiske oplysninger og økonomi 2023/24

Et overblik over skolens opgaver i forbindelse med tilmeldinger og økonomi

  • Den enkelte skole/medarbejder er selv ansvarlig for at tilmelde sig til VIA på deres hjemmeside.
  • Tilmelding til KAS-samtaler: administrativ partner v/VIA, Birgit Rungby
  • Spørgsmål om holddannelse og prøver: administrativ partner v/VIA Samra D. Møller
  • Øvrige henvendelser til VIA vedr. KIU og diplomuddannelse: Torben Kierkegaard
  • Tilmeldingsfristen til diverse vejledningsmoduler og ledelsesmoduler for efteråret 2023 ligger i perioden fra 1. maj til 1. juni. Skolen er selv ansvarlig for at undersøge tilmeldingsfristen for i enkelte moduler.
  • Skolen skal selv betale for efter-/videreuddannelse af skoleleder og pædagogisk leder

Økonomi og refusion af fakturaer

Det er Sekretariatet v/Sanne Porse, der står for administrationen af midlerne til modul-/kursusafgift for lærere og pædagoger, hvis efter-/videreuddannelse lever op til pejlemærkerne for de statslige midler.

  • Skolen betaler fakturaen og sender kopi til skole-kompetenceloeft@silkeborg.dk, Sanne sørger for omplacering af midler til refusion.
  • OBS! Fakturaer indsendes senest en måned efter, at skolen har betalt.
  • Vær opmærksom på, at refusionen kun dækker modul- eller kursusudgiften, og ikke vikardækning

Læs mere om kompetenceplanen for skoleåret 2023/24