Kompetenceplan for skoleåret 2023/24

Indledning og beskrivelse af kompetenceplanen for skoleåret 2023/24

Medarbejderuddannelse

For skoleåret 2023/24 er det muligt for medarbejdere at deltage i kompetenceudviklende netværk indenfor AKT/inklusion, læsning, dansk som andetsprog (DSA), FabLab, naturfag, SSP og matematik. Det er gratis at deltage, og netværkene faciliteres af medarbejdere fra PPL.

Læs mere om de kommunale netværk

Herud over er det via de statslige midler fortsat muligt at få betalt kursusudgift til formel kompetenceudvikling i undervisningsfag samt kompetenceudvikling indenfor følgende pejlemærker:

  • Klasseledelse
  • Løbende faglig opdatering
  • Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog
  • Understøttelse af inklusionsindsatsen
  • Øvrige særlige indsatsområder som f.eks. anvendelse af IT i undervisningen

Midlerne er rettet mod lærere og pædagoger i skolerne.

Det betyder

  • at skolerne prioriterer, hvilke medarbejdere der skal fortsætte eller påbegynde en efter-/videreuddannelse eller længerevarende kurser i VIA-regi i skoleåret 2023/24.
  • at skolerne selv skal finansiere vikardækning.
  • at Skoleafdelingen refunderer modul-/kursusudgiften til lærere og pædagoger, der er på kursus eller efter-/videreuddannelse (både i indeværende skoleår og for kommende skoleår)

Lederuddannelse

Lederuddannelse aftales altid med nærmeste leder. Skolen afholder udgiften til efter- og videreuddannelse af ledere. Pædagogiske ledere tilbydes i udgangspunktet uddannelse på diplomniveau og kan i særlige tilfælde tildeles et enkelt mastermodul, såfremt det er relevant ift. den pågældendes opgavefelt. Skoleledere tilbydes uddannelse på enten diplom- eller masterniveau.

Læs mere om læringsnetværk for skole- og pædagogiske ledere

Yderligere oplysninger

Praktiske oplysninger og økonomi for skoleåret 2023/24

Strategisk målsætning for skoleområdets kompetenceudvikling

Skriftlig redegørelse 2022/23 jf. Silkeborgaftalen mellem Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening, se midt på siden