Udviklingsforløb omkring 0. klasse

En del af indsatsområdet Alle skal med, under udvikling

Forløbet er under udvikling.

Tovholder er Gitte Bejder, Videncenter for Sprog og Læsning

Der gives ikke vikarrefusion og deltagelse er frivillig.