Lederuddannelse

Ifølge Grundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune ønsker Skoleafdelingen, at den samlede skoleledelse er baseret på professionel ledelse af professionelle medarbejdere.

Skolelederens overordnede fokus er strategisk ledelse, skoleudvikling og visionsarbejde, og de pædagogiske lederes fokus er personaleledelse tæt på de processer, som kan understøtte og udfordre medarbejderne i forhold til at støtte børns læring og trivsel. 

For uddannelse af ledere i skoleåret 2022/23 gælder:

  • Der vil fortsat være en pulje til efter-/videreuddannelse af skoleledere. Skoleledere og pædagogiske ledere kompetenceudvikles med afsæt i deres position i ledelsesgrundlaget.
  • Skolelederne vil i løbet af foråret, efter LU-samtale med sektionsleder for skoler, indgå individuelle aftaler om deres efter-/videreuddannelsesforløb.
  • Det er kun skoleledere, der tildeles mastermoduler/-uddannelser. Enkelte pædagogiske ledere kan tage et enkelt mastermodul, hvis skolelederen vurderer, at det er relevant ift. deres opgaveløsning. Dette skal aftales med sektionsleder for skoler.
  • Pædagogiske ledere kan tage lederuddannelse på diplomniveau.
  • Den enkelte skole betaler selv moduludgiften til pædagogiske lederes efter-/videreuddannelse i ledelse.

Der betales ikke for diplommoduler i ledelse til basismedarbejdere.

Baggrund: Grundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune