FabLab-pionerer - teknologiforståelse

Teknologiforståelse gennem design og fabrikation

Der er udbudt 18 pladser i skoleåret 2022/23. 

Det tilstræbes, at alle skoler får uddannet pionerer og et pejlemærke er én fra hver afdeling. Skolen skal indkøbe en computer til pioneren.

Det endelige omfang af uddannelsens rammer udmeldes i januar 2022. 

Kompensation for folkeskolerne i Silkeborg Kommune

I skoleåret 2022/23 tildeles skolerne midler fra en central pulje til dækning af kursusafgiften inkl. grundmaterialer og en 3D printer. 3D-printeren tager pioneren med til egen skole i løbet af uddannelsen. Desuden kompenseres skolerne for deltagelse svarende til 75.000 kr. pr. pioner for skoleåret 2022/23 (1. uddannelsesår).

I uddannelsens andet år tildeles skolen 25.000 kr. pr. pioner (2. uddannelsesår) som bidrag til pionerens opgaveløsning som ressourceperson i arbejdet med udvikling af kollegiale samarbejder på egen skole mm.

Netværk omkring pioneruddannelsen

Vi har gennem de seneste år opbygget et stærkt pionernetværk med fokus på fagområderne centreret omkring FabLab og Pioneruddannelsen. Vi tilbyder derfor igen kommende skoleår netværksdage for kommunes pionerer.

Vi afholder netværksdage med varierende indhold, der søger at styrke den lokale forankring af FabLab og teknologiforståelse på skolen samt inspirere pionererne og styrke deres kompetencer.

Netværksdagene afholdes på følgende torsdage i tidsrummet 8-15

 • 29. september 2022
 • 24. november 2022
 • 2. marts 2023
 • 27. april 2023: FabLearnDK23

Åben Lab

Vi tilbyder desuden 8 Åbent Lab dage, hvor pionerer og øvrigt personale kan mødes i FabLab med der formål at udvikle deres personlige kompetencer, få sparring på undervisningsforløb eller nørde med kollegaer. Disse dage har ikke noget fast program, men har til formål at understøtte personale med de lokale udfordringer de står med, sikre fordybelse samt give mulighed for sparring og vejledning fra undervisere i FabLab.

Åbent Lab afholdes på følgende torsdage i løbet af skoleåret i tidsrummet 12-16.

 • 25. august 2022
 • 6. oktober 2022
 • 17. november 2022
 • 15. december 2022
 • 02. februar 2023
 • 23. marts 2023
 • 20. april 2023
 • 08. juni 2023

Alle dage er placeret på torsdage således, at I har mulighed for at indtænke det i kommende skemalægning.