Kompetenceplan for skoleåret 2022/23

Indledning og beskrivelse af kompetenceplanen for skoleåret 2022/23

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt kommunerne, at afregning af evt. overskydende midler fra den tildelte pulje af statslige midler til efter-/videreuddannelse (fra 2019) forlænges til 2025. Skoleafdelingen har derfor stadigvæk midler fra den statslige pulje til at betale moduludgiften til efter-/videreuddannelse, længerevarende kurser og temadage for medarbejdere.

Se pejlemærkerne for den tildelte pulje af statslige midler til efter-/videreuddannelse

Diplommoduler og mastermoduler til pædagogiske ledere og skoleledere: I skoleåret 2018/19 er der brugt 1,4 mio. kr., i 2019/20 0,7 mio. kr., i 2020/21 0,8 mio. kr. og i 2021/22 indtil videre 0,2 mio. kr.

Skoleafdelingen har ikke mulighed for at refundere vikardækning til lærere og pædagoger, der går i gang med efter-/videreuddannelse i det kommende skoleår.

Kompetenceløft for skoleåret 2022/23 betyder

  • at skolerne selv kan prioritere, hvilke medarbejdere der skal fortsætte eller påbegynde en efter-/videreuddannelse eller længerevarende kurser i VIA-regi i skoleåret 2022/23.
  • at skolerne for det kommende skoleår 2022/23 ikke skal indsende ønsker til Skoleafdelingen om at få lærere eller pædagoger afsted på efter-/videreuddannelse i KIU, længerevarende kurser i VIA -regi eller diplommoduler i f.eks. læsning eller matematik (se nedenfor under Praktiske oplysninger...)
  • at skolerne i kommende skoleår selv skal finansiere vikardækning og leve op til aftalen med Silkeborg Lærerforening omkring undervisningsfag og PD-moduler. 
    Se Silkeborgaftalen af marts 2021, afsnittet Kompetenceudvikling på side 14
  • at Skoleafdelingen refunderer modul-/kursusudgiften til lærere og pædagoger, der er på kursus eller efter-/videreuddannelse (både i indeværende skoleår og for kommende skoleår)
  • at Skoleafdelingen giver vikarrefusion til udvalgte strategiske indsatser, se hvor meget under hver enkelt indsats. Refusionen er 290 kr. pr. time for lærere og pædagoger.

Oversigt over kompetenceudvikling

Se indsatsbeskrivelserne på nedenstående

Uddannelse/ kurser

Vikarrefusion
(+/-)

Frivillig/ obligatorisk
(F/O)

Kursusbetaling
(+/-)

Ledere

-

F

+

Pædagogiske ledere

-

F

-

Alle skal med - for SFO-medarbejdere (udsat, begynder forår 2023)

-

F

+

Udviklingsforløb omkring 0. klasse -

Flere skal tage en erhvervsfaglig uddannelse

+

O

+

Teknologiforståelse/FabLab Pioner

+

O

+

Yderligere oplysninger

Praktiske oplysninger og økonomi for skoleåret 2022/23

Strategisk målsætning for skoleområdets kompetenceudvikling