Faglig læsning og skrivning - indskoling og mellemtrin

Elevernes sproglige kompetencer er vejen til læring og deltagelse i sociale fællesskaber. Det er med Fælles Mål skærpet, at alle fag/lærere skal varetage arbejdet med den sproglige dimension.

Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver eleverne mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold. Der arbejdes med dette gennem faglig læsning og skrivning og ved at arbejde med de fire færdigheder lytning, læsning, at tale og skrive i tæt samspil.

Se Børne- og Undervisningsministeriets vejledning ”Sproglig udvikling” af 2020 fra emu.dk 

Derfor er der i Udviklingsplan for sprog 0-12 år krav om, at faglærere fra indskoling og mellemtrin indgår i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på faglig læsning og skrivning.

Se Udviklingsplan for sprog 0-12 år, side 25

I skoleåret 2020/21 afvikles forløbet for 12 skoler og i skoleåret 2021/22 fortsættes forløbet for de resterende skoler. Der vil dog i løbet af foråret blive foretaget en evaluering af kompetenceudviklingsforløbet med henblik på at justere det kommende forløb ud fra erfaringerne i år 1.

Læs om forløbet i kompetenceplanen for 2020/21, Faglig læsning og skrivning.

Vær opmærksom på, at vi arbejder på at flytte undervisningsdatoerne, således at undervisningen først startes op fra januar 2022. Tilmeldingslinks kommer senere og annonceres på nyhedsbrevet.

Målgruppe

Kompetenceudviklingsforløbet henvender sig til:

  • Faglærere i dansk, matematik, natur/teknologi, kristendom og historie. Fire fra hver skole.
  • Læsevejledere/ressourcepersoner i læsning. Én fra hver skole.

Det prioriteres, at der deltager flere lærere, fordelt med en lærer fra henholdsvis de humanistiske- og naturvidenskabelige fag i indskoling og mellemtrin samt læsevejleder. Skolen kan prioritere (afhængig af skolens størrelse) at sende 5 lærere af sted. Der gives refusion på 290 kr./time for op til 5 medarbejdere.

Omfang

Undervisningsdelen har et omfang på 15 timer pr. deltager, som forventes fordelt på moduler á 3 timer. Imellem undervisningsgangene lægges der op til, at deltagerne arbejder med forskellige nye tiltag som en integreret del af deres egen undervisningspraksis. I forhold til at understøtte sammenhængskraften mellem kompetenceudviklingsforløbet og den enkelte læreres praksis indtænkes support fra relevante fagpersoner.

For de skoler, der har været på kompetenceløft i skoleåret 2020/21, vil der fra Videncenter for sprog og læsning (VSL) ydes support til det fortsatte arbejde med sproglig udvikling i alle fag. Dette aftales individuelt mellem skole og VSL.