Flere elever skal tage en erhvervsfaglig uddannelse

Kloge Hænder, Virksomhedssafari og kompetenceløft – et samlet forløb, der styrker praksisfaglighed

Det samlede forløb knytter an til det obligatoriske emne Uddannelse og job, og understøtter skolernes arbejde med praksisfaglighed.

Læs mere om det obligatoriske emne Uddannelse og job

Indsatsen består af 3 elementer:

Det anbefales, at det er den/de samme lærere, som følger forløbets tre elementer, så der opbygges en samlet…

Model for karrierelæring i Silkeborg Kommune

Første del er Virksomhedssafari for lærere og Uddannelsesvejledere

Lærere og uddannelsesvejledere besøger 3-4 virksomheder og får input til, hvordan skole-virksomhedssamarbejde kan tilrettelægges og et indblik i forskellige virksomheders opbygning, arbejdsfunktioner og de karrieremuligheder der er. Deltagerne er ofte udskolingslærere, da Kloge Hænder er målrettet 8. og 9. årgang.

I perioden mellem første og anden del skal læreren have aflagt et besøg på den virksomhed, som eleverne skal besøge og samarbejde med. Læreren tager forinden kontakt til virksomheden for at lave en forventningsafstemning, således læreren bedst muligt kan forberede eleverne til Kloge Hænder i uge 40.

Anden del er Kloge Hænder, i uge 40

En virksomhedsdag, hvor eleverne kommer til at arbejde sammen med en virksomheds faglærte og lærlinge, som vil fortælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. Eleverne løser praktiske opgaver og skal bruge dagen til bl.a. at få indblik i, hvad erhvervsuddannelserne kan byde på, og høre om de jobs de kan få, hvis de vælger denne karrierevej. Både elever og lærere får viden og praksisbilleder, som eleverne og lærerne kan arbejde videre med hjemme på skolen. Målgruppen er primært 8. og 9. årgangs elever.

Tredje del består af to dages praktikforløb på en erhvervsuddannelse for lærere og Uddannelsesvejledere

Formålet er at give lærerne og vejlederne et indblik i de tilbud, som erhvervsskolerne har, gennem praktikforløb af to dages varighed, og dermed skabe bedre mulighed for, at de efterfølgende kan understøtte vejledning af uddannelsesvalg til udskolingseleverne i folkeskolen. Hensigten er at understøtte, at lærerne og vejlederne får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning, og derigennem får inspiration til udvikling af egen/lokal praksisfaglighed.

Tilmelding

Tilmeldingen til forløbet foregår gennem skolens pædagogiske leder og sendes samlet fra skolen til Team åben skole og praksisfaglighed, Videncenter for udskoling v/Anne Marie Raalskov inden sommerferien (uge 27) 2021.

Der gives vikarfusion til 2-3 lærere i tre dage pr. overbygningsskole.