Alle skal med - kompetenceudvikling for SFO

En del af indsatsområdet Alle skal med

Der afsættes midler til afvikling af 4-5 korte kurser for medarbejdere i SFO i løbet af skoleåret 2021/22. Yderligere information herom kommer i begyndelse af det nye år.

Der afsættes midler til kursusbetaling, da dette ikke dækkes af de statslige midler til kompetenceudvikling.

Der gives ikke vikarrefusion og deltagelse er frivillig.