Der er stadigvæk en pulje til afholdelse af førstehjælpskurser. Den resterende pulje fordeles til de skoler, der endnu ikke har afholdt førstehjælpskurser. Tildelingen af midler til den enkelte skole vil tage afsæt i de beløb, som de øvrige skoler har brugt på førstehjælpskurser.

Skolerne er forpligtet til at gennemføre førstehjælpskurserne i løbet af skoleåret 2020/21. De berørte skoler vil få besked om beløbets størrelse primo 2020.

Førstehjælpskurserne kan afholdes af Cardiocare. Kontaktperson i Cardiocare er Eva Nellemann Ambrosius, eva@cardiocare.dk, telefon 6143 8629

Cardiocare: