Tilmeldingen til kompetenceløftet Faglig læsning og skrivning – for indskoling og mellemtrin er åben. I første omgang er det vigtigt, at I forholder jer til, hvorvidt I ønsker, at jeres medarbejdere deltager i skoleåret 2020/21 eller 2021/22, jf. planen nedenfor.

Kurset henvender sig til faglærere i matematik, natur/teknologi, dansk, kristendom og historie. Det prioriteres, at der fra hver skole deltager mindst 5 lærere, fordelt med en lærer fra henholdsvis de humanistiske og naturvidenskabelige fag i indskoling og mellemtrin samt en læsevejleder.

Hvis I allerede nu har – eller planlægger at etablere – et samarbejde blandt læsevejlederne i de forpligtende samarbejder, kan I overveje, om det giver mening at tilmelde jeres skoler til det samme hold.

En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte moduler følger.

Lene Lerche og Benedikte Wegeberg, Læsekonsulenter

 

Hold 01

(Skoleåret 2020/21)

Hold 02

(Skoleåret 2021/22)

Hold 03

(Skoleåret 2021/22)

1. modul

8. september 2020

14. september 2021

28. september 2021

2. modul

3. november 2020

9. november 2021

23. november 2021

3. modul

2. februar 2021

18. januar 2022

1. februar 2022

4. modul

16. marts 2021

1. marts 2022

15. marts 2022

5. modul

8. juni 2021

31. maj 2022

7. juni 2022

Alle kurser afvikles i tidsrummet kl. 13-16 på VIA, Campus Silkeborg

Illustration af forløbet med de 5 moduler i Faglig læsning

Beskrivelse af Faglig læsning og skrivning - for indskoling mellemtrin 

I 2009 blev det med Fælles Mål skærpet, at alle fag/lærere skulle varetage arbejdet med den sproglige dimension. Læsning er vejen til læring og deltagelse i sociale fællesskaber, og derfor bliver viden om tekstgenrer, læseteknikker og læsestrategier i de enkelte fag af afgørende betydning for den enkelte elevs mulighed for at lykkes.

For at styrke elevernes faglige læsekompetencer og dermed udbytte af undervisningen igangsættes med afsæt i Udviklingsplan for sprog 0-12 år krav om, at faglærere fra indskoling og mellemtrin indgår i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på faglig læsning og skrivning (se Udviklingsplanen side 25).

Med udgangspunkt i dette er der planlagt et kompetenceudviklingsforløb for faglærere fra indskoling og mellemtrin, hvor deltagerne præsenteres for og arbejder med den nyeste viden inden for følgende tre hovedoverskrifter:

  • Fra hverdagssprog til fagsprog - Sprog anvendt i klasserummet
  • Læsning af fagtekster (herunder analog læsning og digital literacy)  
  • Skrivning i fagene

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

  • Faglærere i dansk, matematik, natur/teknologi, kristendom og historie. Fire fra hver skole.
  • Læsevejledere/ressourcepersoner i læsning. Én fra hver skole.

Omfang

Kurset bliver på 15 timer pr. deltager fordelt på moduler over ca. 1 år med 5 kursusgange á 3 timer. Imellem kursusgangene vil der være lagt op til, at kursisterne arbejder med forskellige nye tiltag som en integreret del af undervisningen. I forhold til at sikre sammenhængskraften indtænkes support fra alle relevante fagpersoner.

Organisering/struktur

Dele af kurset er fælles for alle de deltagende lærere, andre gange vil det vær opdelt i humanistisk og naturfagligt spor – måske igen underopdelt i indskoling og mellemtrin.

Lærerne samles på 3 hold (op til 50 lærere på ”storholdene”), gerne fra skoler i de forpligtende samarbejder. Man skal tilmelde sig som skole.

For at sikre sammenhængskraften deltager tale-hørekonsulenterne i kurset sammen med de tilknyttede skoler. Imellem og efter forløbet kan skolerne få support af Videncenter for Sprog og læsning samt tale-hørekonsulenterne.