"Tilmelding til korte kurser og temadage" er en samling af samtlige korte kurser, hvor tilmelding mv. sker gennem Silkeborg Kommune - og hvor tilmelding tidligere foregik via Fællesnettet/SkoleIntra.

De korte kurser og temadage er grupperet i undergrupper. Se udbuddet her:

Vedr. de mere overordnede indsatser findes både en beskrivelse af den enkelte indsats samt oplysninger om kursusafgift og vikarrefusion. Læs også Praktiske oplysninger og økonomi vedr. skoleåret 2019/20.