Strategisk målsætning for skoleområdets kompetenceudvikling

Om strategisk målsætning for skoleområdets kompetenceudvikling

En målrettet og strategisk kompetenceudvikling af Silkeborg Kommunes medarbejdere på skoleområdet er vigtig og nødvendig, blandt andet på baggrund af målene i folkeskolereformen af 2014 og ”Aftale om fuld kompetencedækning 2020 mellem KL. og Finansministeriet”. Aftalen giver kommunen en forpligtigelse til at udarbejde en lokal kompetenceplan, som bl.a. redegør for anvendelsen af midlerne inden for aftalens prioriterede indsatsområder.

Formål med tilrettelæggelse af kompetenceudvikling

Medarbejderne (lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og konsulenter) skal opleve:

  • At de er kompetente i forhold til de arbejdsopgaver, de varetager på skolerne.
  • At de kan leve op til kravene i folkeskoleloven og de politiske målsætninger, som afspejles i blandt andet Lærings- og trivselspolitikken, de kommunale lærings- og udviklingsmål, grundlag for skoleledelse samt kommunens MindSet for inklusion.

For at Skoleafdelingen kan leve op til gældende aftaler og strategier nationalt såvel som kommunalt, er de strategiske mål- og indsatsområder dynamiske, og de er blevet opdateret, udbygget og ændret hvert skoleår siden 2014.

Yderligere oplysninger 

KL (og Finansministeriet)

Børne- og Undervisningsministeriet

Skolestyrelsesvedtægtens bilag