Korte kurser og andre aktiviteter under dette tema udbydes via en kort linje med titel, dato, tidsrum og sted samt et link til tilmeldingen.

  • 20.02.2020 kl. 8.30-14.30 i CampusHuset: Workshoppen Playful Learning i indskolingen, se program og hjemmeside
  • 27.04.2020 kl. 13-15.30 i CampusHuset: Udskolingslab 2020. Overskriften i år er Uddannelse og job. Randi Skovhus vil rammesætte dagen med et oplæg om begrebet karrierelæring. Dette oplæg kickstarter dagens spændende workshops, der alle går helt tæt på praksisfaglighed gennem emnet Uddannelse og job. Der kommer meget mere info ud senere! Sæt kryds i kalenderen!
  • 29.04.2020 på CampusBindslev: FabLearnDK 2020 om digital myndiggørelse og livsduelighed, information og tilmelding
  • 05.05.2020 kl. 8-16.30: Førstehjælp ombord på mindre fartøjer, for bl.a. lærere/pædagoger, tilmelding via SKU

Tidligere afviklet: