Førstehjælp

Om muligheden for at rekvirere førstehjælpskurser på skolerne, til både medarbejdere og elever

Skolerne kan selv vælge at prioritere og arrangere førstehjælpskurser. Førstehjælpskurserne kan afholdes af Cardiocare.

Se Cardiocares seneste prislister for kurser, herunder blended-learning, i Google Fællesdrev.

Kontaktperson i Cardiocare er Eva Nellemann Ambrosius, eva@cardiocare.dk, telefon 6143 8629

SKU udbyder ligeledes førstehjælpskurser, søg udbuddet frem under Kurser > Sundhedsfremme > Førstehjælp

Børne- og Ungeudvalget afsatte i 2017 en pulje på 1.250.000 kr. til hjertestartere og førstehjælpskurser. Mange skoler søgte midler fra puljen, og restpuljen er nu fordelt. Der er således ikke flere centrale midler til afholdelse af førstehjælpskurser.

Undervisningsmaterialet Mod til at handle

Røde Kors har udarbejdet et undervisningsmateriale til folkeskolernes udskoling. Selvom eleverne i undervisningsforløbet skal reflektere over førstehjælp i forskellige scenarier, erstatter det ikke et førstehjælpskursus. Men det er et supplement, som også kan give eleverne mod til at handle, når de står overfor andre udfordringer.

De interaktive film er tilgængelige for alle på www.modtilathandle.dk, hvor der også er en vejledning til medarbejderne.