Førstehjælp

Om muligheden for at rekvirere førstehjælpskurser på skolerne, til både medarbejdere og elever

Skolerne kan selv vælge at prioritere og arrangere førstehjælpskurser. Førstehjælpskurserne kan afholdes af Cardiocare.

Se Cardiocares seneste prisliste for blended-learning-kurser i Google Fællesdrev.

Kontaktperson i Cardiocare er Eva Nellemann Ambrosius, eva@cardiocare.dk, telefon 6143 8629

SKU udbyder ligeledes førstehjælpskurser, søg udbuddet frem under Kurser > Sundhedsfremme > Førstehjælp

Børne- og Ungeudvalget afsatte i 2017 en pulje på 1.250.000 kr. til hjertestartere og førstehjælpskurser. Mange skoler søgte midler fra puljen, og restpuljen er nu fordelt. Der er således ikke flere centrale midler til afholdelse af førstehjælpskurser.