Tilmelding til korte kurser og temadage

Nedenstående aktuelle tilbud er ordnet, så de står i kronologisk rækkefølge, dvs. fra nu og til senere. Både lokale og nationale tilbud er i listen. Nederst et antal generelle kurser, hvoraf nogen er obligatoriske for nyansatte.

Generelle kursusforløb

Se beskrivelser vedr. kompetenceplanens overordnede indsatser i skoleåret 2022/23

Læs også Praktiske oplysninger og økonomi vedr. skoleåret 2022/23