Tilmelding til korte kurser og temadage

Aktuelle korte kurser og temadage m.fl.

Kursusforløb, som er en del af kompetenceplanen

Vedr. de mere overordnede indsatser findes både en beskrivelse af den enkelte indsats samt oplysninger om kursusafgift og vikarrefusion. Læs også Praktiske oplysninger og økonomi vedr. skoleåret 2020/21.